03
Led

Okna Slovaktual

 

Společnost Slovaktual byla založena v roce 1990 jako montážní firma. Ve svých počátcích dělala montáže plastových výrobků pro zahraniční firmy, později po nákupu nejmodernějších linek na výrobu plastových oken Actual a Single Line od německé firmy ELUMATEC. Dnes je největším výrobcem na trhu plastových oken na Slovensku, vyrábí vedle plastových oknech i hlikíkové dveře. 

Strategií společnosti Slovaktual je zaměření na konkrétního zákazníka, důraz se dává na jeho požadavky a snaha o zkrácení dodacích dob na minimum. Kvalita dodaných výrobkouv je na nadstandardní úrovni, o čemž svědčí certifikáty od státních zkušeben LIGNOTESTING Bratislava, VÚSAPL Nitra a podobných.V lednu 2005 Slovaktual úspěšně absolvoval kombinovaný certifikovaný audit systémumanažerstva kvality podle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001, systému enviromentálního managementu jakosti dle ČSN EN ISO 14001:2004 a systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci OHSAS 18001:1999. 

Plastová okna od posločnosti Slovaktual jsou vyrobeny z moderního materiálu PVC, který má unikátní dlouhou životnost protože je odolný vůči povětrnostním vlivům a vlivům stárnutí. Základ konstrukce plastových oken je tovrený profilovým systémem německého výrobce Aluplast GmbH.Konstrukce profilů je navržena pro klimatické podmínky na Slovensku, proto volba právě tohoto systému byla logickým rozhodnutím pro dosažení požadovaných vlastností oken Slovaktual. Izolační skla pocházejí z linek firmy Nitrasklo a AGC Trenčín.

Společnost Slovaktual má na našem trhu i na jiných trzích Evropy silné postavení.Je to především díky důslednému dodržování firemní politiky zaměřování na kvalitu a přímý přístup v celé šíři výrobního a prodejního procesu. Marketing je zaměřen na podávání pravdivých a nezkreslený informací, a to není v oboru prodeje plastových oken a dveří ke škodě spotřebitelů, samozřejmě.

.